Kauran tuotanto


Kauraa viljellään Suomessa noin 370 000 hehtaarilla. Suomea pidetään kauramaana, sillä meillä viljellään 13 % EU-27-alueen kaurantuotannosta.

Suomessa toimii puhdaskauraketju pellolta tuotteeseen asti. Puhdaskauran viljelyä on erittäin vaikea järjestää niin, että koko ketju pystyttäisiin pitämään puhtaana - ja niin, että muita viljoja ei sekoitu kauran joukkoon. Suomi on edelläkävijä puhtaan kauran viljelyssä, sillä kauran tuotantoketju tilalta tuotteeseen / kuluttajapakkaukseen on maassamme tarkkaan järjestetty.

Kauraa elintarvikkeiden raaka-aineeksi

Vaikka kauran terveysvaikutukset ovatkin tunnustetut ja hyvin dokumentoidut, vain murto-osa kaurasta käytetään elintarvikkeiden raaka-aineena. Elintarvikekäyttö vaihtelee maasta toiseen: USA:ssa kauran elintarvikekäyttö on yli 30 %, mutta monissa Euroopan maissa, mukaan lukien Suomi, vain alle 10 % kokonaiskulutuksesta. Toivottava kehityssuunta olisi, että kauran elintarvikekäyttöä Suomessa lisättäisiin.

Kauraliiketoimintaa

Suomalainen kaura tarjoaa monia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaura on ollut ja tulee tulevaisuudessa olemaan monien tuoteinnovaatioiden lähde. Puhtaan kauran viljelyosaamistamme voitaisiin vielä laajemmin konseptoida ja tuotteistaa.

Suomesta kysytään puhdasta kauraa vientiin viljana enemmän kuin pystymme toimittamaan. Ehkä voisimme kehittää vientiin laajemmin myös puhdaskauratuotteitamme?