Pitää myös ilmaston virkeänä

Suosimalla kasvipainotteista ruokavaliota huolehdit myös ympäristöstä. Kasvipohjainen ravinto auttaa säästämään luonnonvaroja. Kasvipohjaisen elintarvikkeen tuotanto kuluttaa vähemmän vettä ja energiaa.

Väestönkasvu ja elintason nousu lisäävät ruoan kysyntää. Tuotantopinta-ala ei ole kuitenkaan enää kasvanut vuosikymmeniin.

Kasvipohjainen ja kansallisella tasolla tuotettu ruoka on vastaus moneen ruuan riittävyyteen sekä tuotannon eettisyyteen ja ekologiaan liittyvään maailmanlaajuiseen ongelmaan. Valitsemalla lähellä tuotetun ja vähän prosessoidun kauratuotteen otat kantaa eettisen ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Kaura on ympäristöystävällinen viljelykasvi

Kun valitset kauratuotteen, edistät myös vesistöjen hyvinvointia. Kaura sitoo tehokkaasti typpeä sadon mukana pellolta, jolloin riski typen huuhtoutumiselle vesistöön vähenee.

Pellolta sadon mukana poistuvan typen osuutta voidaan parantaa lajikevalinnalla ja valitsemalla viljelykiertoon kasveja, joilla on erityisen hyvä typen sitomiskyky, kuten kauralla. Tutkimuksessa on verrattu kevätviljoja (ohra, kauraa, vehnä) ja rypsiä pohjoisissa olosuhteissa perustuen pitkäaikaiseen aineistoon.
(Cultivar improvement and environmental variability in yield removed nitrogen of spring cereals and rapeseed in northern growing conditions according to a long-term dataset. Peltonen-Sainio & Jauhiainen, Agricultural and Food Science, Vol. 19(2010): 00-00

Lue lisää kasvipohjaisen ruuan ekologisuudesta »

Lue lisää ruuantuotannosta ja vedenkulutuksesta »